Nyheter

Bolaget i korthet

  • Juni 2019, AgentVegan Sverige AB (Bolaget) bildas av JDI Sverige AB
  • Oktober 2019, nyckelpersoner blir aktieägare i Bolaget genom nyemission
  • December 2019, nyemission mot befintliga aktieägare för att säkra Bolagets verksamhet under 2020
  • Oktober 2020, emission mot nya ägare för att finansiera utveckling av Stacky's
  • Maj 2021, emission mot nya och befintliga ägare för att finansiera fortsatt produktutveckling, initial produktion av Stacky's

Planen framåt

Just nu ligger allt fokus på den industriella produktionen för att kunna möta de åtaganden vi redan har, men också för att kunna skicka ut prover/mindre volymer till såväl B2B som B2C kunder som efterfrågat detta.

Parallellt med detta och den fortsatta produktutvecklingen förbereder vi bolaget för en ny kapitalisering för att kunna marknadsföra produkten och slutföra det formella inför en notering.

En anledning att notera bolaget är att vi, genom det nätverk vi byggt upp, ser att det finns mycket bra idéer där ute i matsverige. Många av dessa drivs dock av personer som inte brinner för, eller har erfarenhet av, att bygga bolag. Här ser vi en affärsmöjlighet i att växa genom förvärv.

Följ med på vår resa!

Vi hoppas att även du känner att detta är riktigt spännande!

Har du några frågor, synpunkter eller bara vill skicka ett mail - gör det då gärna på ir@stackyfood.com